พิมพ์ 

สวนสาธารณะหนองโปร่ง


Rural Road 4032
ตำบล กุดจิก, หนองบัวลำภู
ประเทศไทย 39000

สถายที่ออกกำลังกายหนองโปร่ง ตำบลกุดจิก