องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับ
 

นายสมยศ ด้วงแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 0982226099

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน

 

นายนิคม สมใจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เบอร์โทร087 237 5505

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลกุดจิก

กิจการสภา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือประชาชน