กองคลัง

 • นางสาววิภาพร สีหนาท

  นางสาววิภาพร สีหนาท

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางลัดดา สิงคำโม

   นางลัดดา สิงคำโม

   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   • นางสาวพรนภา ทวยจัด

    นางสาวพรนภา ทวยจัด

    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
    • นางปวีณา พิศดู

     นางปวีณา พิศดู

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  • นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นางสาวอิสรีย์ สุดแก้ว

   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
   • นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

    นางสาวลัดดา ภูศรีฤทธิ์

    ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
  • นางสาวภาวินิตย์ ศรีสุธรรม

   นางสาวภาวินิตย์ ศรีสุธรรม

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   • นางสาวจิรัชญา สีหนาท

    นางสาวจิรัชญา สีหนาท

    ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
  • นางจันทา ผาสุข

   นางจันทา ผาสุข

   นักวิชาการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน