องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
ที่อยู่ 123 หมู่ 7  ต.กุดจิก อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู โทร 042315671 โทรสาร. 042315671
e-mail:[email protected]

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน