คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page