สภาพทั่วไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ตั้งอยู่ที่ 123 บ้านโนนสว่าง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตำบลกุดจิก  มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแบบลูกระนาด  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ระยะทาง  ๒๒  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ  มีภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี  จัดอยู่ในประเภท  ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นคือจะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝนสลับกับช่วงแล้งที่เห็นได้ชัดเจน 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกมีพื้นที่ทั้งหมด 106,751 ไร่ หรือประมาณ 170.80 ตารางกิโลเมตร

โดยแบ่งเป็น  พื้นที่การเกษตร 78,789 ไร่

                  พื้นที่อยู่อาศัย    18,000 ไร่

                  พื้นที่ป่าและสาธารณะ  9,962 ไร่

อาณาเขต

  ทิศเหนือ ติดต่่อกับเทศบาลตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

  ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลน้ำพ่น อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 ตำบลกุดจิก มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ดังนี้

   1.  บ้านกุดจิก

   2.  บ้านทุงโปร่งเหนือ

   3.  บ้านทุ่งโปร่งใต้

   4.  บ้านยางฆลวงเหนือ

   5.  บ้านยางหลวงใต้

   6.  บ้านโพธิ์ศรีสะอาด

   7.  บ้านโนนสว่าง

   8.  บ้านโนนอุดม

   9.  บ้านโพธิ์ศรีสะอาดเหนือ

  10. บ้านยางหลวงพัฒนา

  11. บ้านทุ่งโปร่งสามัคคี

  12. บ้านทุ่งโปร่งพัฒนา

  13. บ้านทุ่งโปร่งศรีวิไล

  14. บ้านโพธิ์ศรีพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน