สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


นายวิชัย สัมฤทธิ์รินทร์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


นายพาณี โททวง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก


นายประเสริฐ สืบแสน

เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

นายสุนทร คำภิหนู 

สมาชิกสภา อบต.ม. 1

นางสังวาลย์ บุญใบ 

สมาชิกสภา อบต.ม.2 

นางเดือนใส กองต้น 

สมาชิกสภา อบต.ม.3 

นายปิติ ไกรษรศรี 

สมาชิกสภา อบต.ม.4 

นายพาณี โททวง 

สมาชิกสภา อบต. ม.5 

นายวิชัย สัมฤทธิ์รินทร์ 

สมาชิกสภา อบต.ม.6 

นายด้วง เดชขำ

สมาชิกสภา อบต.ม.7 

นายประเสริฐ สืบแสน 

สมาชิกสภา อบต ม.8 

 นายประสงค์ ศรีนาเรียง 

สมาชิกสภา อบต. ม.9 

นายประพฤทธิ์ เรืองภักดี 

สมาชิกสภา อบต.ม.10 

นายวรินทร คุณปกรณ์ 

สมาชิกสภา อบต.ม.11 

นายสวัสดิ์ ศรีกัณหา 

สมาชิกสภา อบต. ม.12 

นายสุพรรณ วิเศษภักดี 

สมาชิกสภา อบต.ม.13 

นายสมจิตร เขียวอ่อน 

สมาชิกสภา อบต. ม.14 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน