พิมพ์ 

ฝายซำม่วง


ถนนที่ไม่มีชื่อ
ตำบล กุดจิก, หนองบัวลำภู
ประเทศไทย 39000

แหล่งท่องเที่ยวตำบลกุดจิก