องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอประกาศการชำระ๓าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 ดังนี้

เนื้อหาอื่นๆ...

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน