องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรืดผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 2567 ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยแสกนผ่านคิวอาโคส เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 - 1 กรกฎาคม 2567 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน